Algoritmen ontmaskeren digitale manipulatie foto?s


Onderzoekers aan de Amerikaanse universiteiten van Berkeley en Dartmouth hebben software ontwikkeld die op een betrouwbare manier echte foto’s van digitlale namaak kan scheiden. De techniek gebruikt formules die schaduwen analyseren.

Het gaat om schaduwen die met het blote oog niet waarneembaar zijn. De schaduwen worden vervolgens doorgetrokken naar een mogelijke lichtbron. Als dat niet mogelijk is, volgt de conclusie dat het beeld niet echt is.

De drie wetenschappers publiceren hun studie in het septembernuemmer van ACM Transactions on Graphics. Een van hen is Hany Farid, die in de New York Times zegt: ‘Het menselijk brein is niet goed in staat om schaduwen goed te interpreteren. Dat betekent dat een onderzoeker niet goed kan vaststellen of schaduwen wel of niet echt zijn. En belangrijker: een bedrieger heeft zelf niet door of hij of zij verkeerde schaduwen aan een foto toevoegt.

Om hun onderzoek te staven lieten de wetenschappers hun software los op een foto van de maanlanding uit 1969. Conclusie: die is niet nep.

New York Times: Software That Exposes Faked Photos

bron: PhotoQ

vorige pagina